Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van OneStepTravel B.V. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van de website en de daarin gepubliceerde gegevens, desondanks kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de gepubliceerde gegevens of de (on)bereikbaarheid van de site.

Geen contractpartij

OneStepTravel B.V is geen contractpartij bij de verhuur van accommodaties of het aanbieden van accommodaties voor verhuur. Alle informatie, beschrijvingen, prijzen, foto’s en dergelijke wordt aangeboden door andere partijen. De huurovereenkomst van een
accommodatie via deze website wordt direct aangegaan met de touroperator/aanbieder van de betreffende accommodatie. Je dient te
allen tijde de huurovereenkomst die je van de aanbieder ontvangt goed te lezen en bij eventuele vragen of onduidelijkheden direct contact op te nemen met de betreffende partij. Ook eventuele (afwijkende) regelingen met de desbetreffende touroperator zijn voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Betalingen worden door de aangesloten partners zelf zonder tussenkomst van OneStepTravel B.V. afgehandeld.

Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten via deze site zijn de algemene voorwaarden van de aanbieder van toepassing.

Websites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites.

Onderlinge verwijzingen

Linken en verwijzen naar de website mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Wij stellen het wel op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Copyright

Niets van deze website of onze andere websites mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van internet,
druk of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben gehad van OneStepTravel B.V. Het copyright voor de teksten en foto’s berust bij OneStepTravel B.V, m.u.v. foto’s van Pixabay.com, Shutterstock.com of anders vermeld.

Toepasselijk recht

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

OneStepTravel BV

VakantiehuisOudenNieuw
Nijverheidsweg 6a
1671 GC Medemblik
info@onesteptravel.nl

 

 

 

Populaire vakantielanden

Nederland
België
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk